การแต่งกายโขน
แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายมนุษย์เทวดา(พระ นาง) ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายลิง
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวพระ
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวนาง
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวยักษ์
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของตัวลิง

174044_552000008841001.JPEG